Maat Baltian meren ympärillä

Puhuttaessa Baltian merestä helposti tulee mieleen vain Baltian maat mutta todellisuudessa Baltian meri koskettaa moni a muitakin maita. Rakkaalla lapsella tuntuu vain olevan monta nimeä samalle laajalle vesialueelle joka on Mustanmeren jälkeen maailman toiseksi suurin murtovesiallas.

Ruotsissa meri tunnetaan nimellä Östersjön, Saksassa Ostsee, Virossa Läänemeri. Suomen nimitys Itämeri on harhaanjohtava käännös Ruotsin kielestä sillä oikeastihan meri kulkee Suomen etelä- ja länsipuolelta. Mutta muualla maailmalla puhutaan yleisesti Baltianmerestä.

Poikkeuksellisen Itämerestä tekee sen alhainen suolapitoisuus, joskin se on ollut kahdeksankertainen 4000-6000 vuotta sitten . Vuoroveden vaihtelu on myös heikkoa Itämerellä. Koska merialue sijaitsee mannerlaatan päällä, on se myös verrattain matala kun verrataan muihin merialueisiin.

Itämerellä on rantaviivaa 9 eri maan kanssa. Vaikka Tanskalla on suhteessa eniten rantaviivaa saariensa takia, ei kaikki tästä kuitenkaan kosketa Baltianmerta koska Tanska erottaa  Baltianmeren ja Pohjanmeren toisistaan.

Toiseksi eniten kosketuksissa Baltianmeren kanssa on Viro, jolla on rantaviiva perätä 3794km, tosin osa on kosketuksissa Peipsi-järveen Venäjän kanssa.  Rantaviivaa kasvattaa lukuisat saaret joista suurimmat ovat Saarenmaa ja Hiidenmaa. Tallinnan satama noteerattiin vuonna 2012 kahdeksanneksi suurimmaksi satamaksi Baltian merialueella.

Kolmanneksi eniten rantaviivaa on Ruotsilla, 3218km. Ruotsin rannikolle on tyypillistä saaristo, sekä kallioiset rannat. Ruotsin kaksi suurinta saarta ovat Gotlanti ja Öölanti. Göteborgin satama oli viime vuonna (2012) neljänneksi vilkkain rahtisatama 42 miljoonan tonnin rahtimäärällä.

Neljänneksi listalla pääsee Saksa,2389 km rantaviivaa. Saksan rannikolle on tyypillistä haffit, kapeat hiekkaniemet. Mecklenburg-Etu-Pommerin alue on etenkin kuulu kauniista rannikostaan. Sekä Lyypekin että Rostockin satamat ovat merkittäviä Baltian alueen satamia, molempien kautta kulkee yli 20 miljoona tonnia rahtia vuosittain.

Myös Suomella on rantaviivaa Itämeren kanssa yli 1000km. Kuten Ruotsin, myös Suomen rannikko on  rikkonaista, saaria paljon. Ahvenanmaa on suurin Suomelle kuuluva itsehallintoalue. Itämeren merkittävin satama Suomessa on Sköldvik.

Muut Baltian maat ovat Latvia, Puola, Liettua ja Venäjä. Kaikilla näistä on isot satamat hyödyntämässä Baltian hyviä yhteyksiä muihin maailman meriin ja valitettavasti kyllä, osansa saastuttamassa Itämerta joka menee aina vain huonompaan tilaan jos asialle ei aleta mitään tekemään.